Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

14 grudnia 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi
w terminie:

15 grudnia 2021 roku