Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”  (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

 Z uprawnień skorzystać mogą:

  •          rodziny, w których przyjdzie na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie nieodwracalne upośledzenie, albo

- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

  •          kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  •          kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  •          kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

-urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

KAŻDA KOBIETA W CIĄŻY I JEJ RODZINA MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY I WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale także na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo- wychowawcze.

WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY BĘDZIE POLEGAŁO NA:

  •          udzielaniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
  •          reprezentacji kobiet przed instytucjami i urzędami,
  •          udzielaniu wsparcia psychologicznego,
  •          udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
  •          wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

- doradztwo w zakresie i miejsc wsparcia,

- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

- nauka sprawnego wykonania obowiązków domowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- pomoc w sprawach urzędowych, wsparcie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomoc w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy,