Deklaracja dostępności Strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczniej w Reszlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mopsreszel.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Strona nie posiada wersji kontrastowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Terlik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 897550233

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: 11-440 Reszel ul. Kolejowa 25A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 897550233

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Kolejowa 25a 11-440 Reszel

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kolejowej. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną
 • do budynku prowadzą schody, na schodach zamontowane są poręcze, brak podjazdu dla wózków,
 • w budynku nie ma windy ani platformy dla wózków
 • w budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych, toaleta znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • przed wejściem do budynku nie ma parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych, jest możliwość zaparkowania samochodu dla niepełnosprawnych na podjeździe posesji ośrodka
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • brak tłumacza języka migowego.