Placówki wspierające osoby bezdomne

i ubogie w zakresie zapewnienia schronienia

w okresie zimowym 2020/2021

 

  1.     Schronisko dla osób bezdomnych ( Stowarzyszenie Pomocni Ludziom Rucewo im. Zenona Noconia) Rucewo 7, 14-230 Zalewo, tel. 781 950 913
  2.     Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot” Arklity 3, 11-410 Barciany, tel. 604 720 486, 89 753 20 00
  3.     Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot” Sławosze 2, 11-410 Barciany, tel. 695 030 849, 89 333 00 00
  4.     Ogrzewalnia ul. Plac Słowiański 2, tel. 89 751 29 01, 697 011 622
  5.     Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno tel. 89 647 45 15, 89 647 44 44
  6.     Noclegowania w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49

 

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.