POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reszlu oraz Bankiem Żywności w Olsztynie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było
zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022
.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmował wyjściowo artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

8

0,4

3,20

KASZA JĘCZMIENNA

2

0,5

1,00

KONCENTRAT POMIDOROWY

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY

9

0,5

4,50

MLEKO UHT

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA

4

0,3

1,20

W finalnym momencie ilości te uległy zmianie, gdyż kiedy zajdzie taka konieczność Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 kg).


Pomoc żywnościową w Podprogramie 2021 pobierało 235
osób z terenu miasta i gminy Reszel znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, co przekłada się na poprawę warunków bytowych 480 osób w rodzinach.


Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 23,2ton żywności;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej zgłosiło swoją chęć wzięcia udziału w przeprowadzonych warsztatach edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

          • Kulinarne – „Kolory na talerzu” (w dniu 8.07.2022 r.)

Opracowała:

Magdalena Jędrzejewska

Inspektor ds. obsługi świadczeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu