Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu CZERWIEC 2021 roku

nastąpi w terminie:

28 CZERWCA

 2021 roku