!!! UWAGA !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu zawiadamia,

 że WSZYSTKIE OSOBY uprawnione do pobierania

żywności z POPŻ mogą jeszcze skorzystać z dodatkowego

  terminu wyznaczonego na:

 18-10-2021 r. (Poniedziałek)

 !!! Żywność wydawana będzie bez podziału na rewiry do wyczerpania zapasów !!!

 PROSIMY O ODBIÓR ŻYWNOŚCI Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW

OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ.