Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu wrzesień 2023 roku

nastąpi w terminie:

19 września 2023 roku