Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu listopad 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

23 listopad 2023 roku