Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu listopad 2023 roku

nastąpi w terminie:

27 listopad 2023 roku