Wypłata

DODATKU OSŁONOWEGO

na rachunek bankowy oraz w kasie MOPS RESZEL

nastąpi w terminie:

10 czerwca 2024 roku