Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

  z funduszu alimentacyjnego

w m-cu grudzień 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

13 grudzień 2023 roku