WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy?
ZAREAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
POMÓŻ SOBIE I INNYM!

Powiadom Zespół Interdyscyplinarny
Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie!

Uzyskasz wsparcie i pomoc specjalistów!

Przyjdź, zadzwoń lub wyslij e –maila (gwarantujemy anonimowość)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, pokój nr 6 w godz. 7:00-11:00 telefon 89 755 0233 

PAMIĘTAJ!
Prawo zabrania stosowania przemocy
i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się poprosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!
Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.
Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.