• Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy w Reszlu, pokój nr 14, w godz. 730 – 1530, telefon nr 89 7553909,

  • Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, pokój nr 6, w godz. 700- 1100, telefon nr 89 7550233 
  • Komisariat Policji w Reszlu, szczegółowe informacje w sekretariacie, w godz. 730– 1530, telefon nr 47 73 514 81

  • Poradnia Rodzinna „Pro Familia” w Reszlu, szczegółowe informacje w rejestracji, w godz.730 – 1800, telefon nr 89 7550038,