Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu marzec 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

22 marca 2024 roku