Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

w m-cu kwiecień 2024 roku

nastąpi w terminie:

 

23 kwietnia 2024 roku